Shinji Chihara Bratsche


Geburtsjahr: 1953
Geburtsort: Fukuoka (Japan)

Im Orchester seit 1982

Kontakt:
E-Mail: ryusei7@aon.at